LEO Network

Shishmaref, Alaska, United States


10-20-14 Sleeper shark - Shishmaref, Alaska, USA


Photo courtesy of Gay Sheffield